Skip to content

ดูหนัง The Sum of All Fears วิกฤตินิวเคลียร์ถล่มโลกเข้าโรง พากย์ไทย เต็มเรื่อง

บรรดาผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงสามารถวางระเบิดล้างผลาญในวงกว้างกระหน่ำประเทศสหรัฐได้ไหม? จากข้อมูลของ CIA มีขั้นต่ำ 20 ประเทศ ซึ่งแทบครึ่งเดียวอยู่ในตะวันออกกลางและก็ทวีปเอเชียใต้ บางทีอาจกำลังปรับปรุงอาวุธที่มีอำนาจสำหรับในการล้างผลาญครอบคลุมวงกว้าง นอกเหนือจากนั้นยังมีข้อมูลที่เผยออกมาว่าอาวุธเป็นหมื่นๆได้ผลิตขึ้นแล้ว และก็คอยที่จะนำออกมาใช้ระหว่างตอนสงครามเย็น จนตราบเท่าตอนนี้ จากข้อมูลสาธารณะ มีหัวรบที่พร้อมลำเลียง 164 หัวรบที่ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้
The Sum of All Fears เกิดเรื่องราวน่าสะเทือนใจว่าจะกำเนิดอะไรขึ้นแม้อาวุธสักชิ้นหนึ่งจะตกไปอยู่ในมือของผู้ที่จะใช้มันอย่างไม่ถูกๆท่ามกลางวิกฤตการบ้านการเมืองที่น่าหวาดหวั่น ในตอนนี้ภาพยนตร์หัวข้อนี้เกิดเรื่องราวที่ทันกระแสโลกเกี่ยวกับแก่นแท้ว่าความกลัวสามารถเข้าครอบครองมนุษย์เราได้เร็วแค่ไหน จนกระทั่งก่อให้เกิดภาวการณ์จิตระแวง และก็ทำลายความรู้ความเข้าใจสำหรับในการคิดอย่างเป็นเหตุผล