Skip to content
ดูหนัง Collectors

ดูหนัง Collectors รวมกันเราฉก เต็มเรื่อง ออนไลน์

Facebook
Twitter
VK

 

คังดเว้นงกู (อีเจฮุน) ชายหนุ่มนักขโมยความสามารถฉกาจฉกรรจ์ มีเหตุให้จำเป็นต้องมาพันพัวกับ จินซังกิล (ซงยองชาง) ผู้มีฉากหน้าเป็นนักธุรกิจผู้บรรลุผลสำเร็จแล้วก็ประธานของมูลนิธิมรดกวัฒนธรรมประเทศเกาหลี แม้กระนั้นตามที่เป็นจริงแล้วเขาเป็นมาเฟียสุดขาดความกรุณาปรานี โดยจินซังกิลอยากได้ทรัพย์สินล้ำค่าอย่างกระบี่ของยอดแม่ทัพอีซองคเย ซึ่งถูกฝังอยู่ในป่าช้าหลวงกลางเมืองโซล คังดเว้นงกูก็เลยจะต้องเก็บรวบรวมเหล่ายอดความสามารถสายจารกรรมมาขุดอุโมงค์ใต้ดินกลางเมืองหลวง รวมทั้งนี่เองเป็นจุดเริ่มของภารกิจฉก ชิง วิ่ง ฮา สุดวายป่วง!